Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.alacoffee.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující – spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

II.
KONTAKTY
1. Provozovatelem internetového obchodu www.alacoffee.cz je Ala Coffee s.r.o. Českomoravská 1181/23, 19000 Praha 9,, IČ:28060881, DIČ:CZ28060881 2. Veškerou komunikaci týkající se objednávek zákazník zadává pomocí systému vzkazů k objednávce. Viz e-maily s potvrzením objednávky. Dotazy týkající se produktů a dostupností přes kontaktní formulář, nebo telefonicky na čísle 602452401. 3. Adresa pro vrácení zboží: Ala Coffee s.r.o. kavárna a pražírna kávy Českomoravská 1181/23 190 00 Praha 9

III.
OBJEDNÁVKA
1. Po provedení objednávky bude zákazníkovi obratem odesláno E-mailem potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení zákazník nalezne nějaké nesrovnalosti, má zákazník povinnosti kontaktovat provozovatele E-mailem nebo přes formulář.

IV.
STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
1. Zákazník může po objednání zboží zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. 2. Zrušení lze provést písemně pomocí vzkazu k objednávce . U zaslání storna e-mailem provozovatel neručí za vyřízení. 3. V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud zálohová platba přišla.

V.
STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO
1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží je dlouhodobě nedostupné, cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena 2. Pokud zákazník již za zboží zaplatil (bankovním převodem) a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na účet zákazníka v nejkratším možném termínu (běžně do 5 pracovních dnů od připsání platby na účet provozovatele). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude zákazníkovi dán k úhradě rozdíl těchto částek.

VI.
PLATBA ZA ZBOŽÍ
1. Zboží je možné uhradit několika způsoby: Dobírka – platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce přepravní společnosti Bankovním převodem – objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet

VII.
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1. Provozovatel svým zákazníkům poskytuje v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů (tzv. MoneyBack) . 2. Zjistí-li zákazník bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že zboží nevyhovuje, má zákazník možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze budou zákazníkovi v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem nejpozději do 14 dnů. 3. Zákazník zasílá zboží na adresu Ala Coffee s.r.o., Českomoravská 1181/23, 19000 Praha 9. Osobní předání či vrácení zboží je možné pouze po dohodě.

VIII.
PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ PENĚZ
1. Zboží je nutno odesílat zpět neporušené a v originálním obalu. 2. Zboží doporučujeme zasílat zpět zabalené minimálně ve stretch fólii (plastová fólie černé či průhledné barvě), balícím papíru nebo další krabici tak, aby originální balení nebylo znehodnoceno lepícími páskami, poštovními nálepkami či potrhány. 3. Zboží musí být zasláno zpět do 14 dní po jeho obdržení. 4. Zboží doporučujeme posílat doporučeně a pojištěné, jelikož provozovatel neručí za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku), zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty.

IX.
OBRÁZKY ZBOŽÍ
U některých produktů může být obrázky pouze ilustrační, a mohou se lišit od skutečnosti v závislosti na nastavení monitoru.

X.
ODESLÁNÍ ZBOŽÍ
Zboží je odesíláno obvykle do 2-3 pracovních dnů.

XI.
DOPRAVA
1. Obchodní balík Zboží bude doručeno zákazníkovi většinou do 2 dnů od odeslání (nikoliv od objednání) .
Zboží lze zaplatit bankovním převodem předem nebo dobírkou.
Dodání zajišťuje společnost Česká pošta.
Reklamace mechanického poškození z přepravy – Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. Pokud bude balík více poškozen nedoporučujeme balík od přepravní společnost převzít.
Ceník dopravy
Dopravné se skládá ze dvou částí a to poštovného a doběrečného. V případě, že si zákazník vybere způsob platby předem na účet, pak doběrečné neplatí.XII.
NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY
1. Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku § 544-545, zákona č. 40/1964 Sb. V současné době se zvyšuje nevyzvedávání dobírek, proto jsme nuceni stejně jako ostatní e-shopy zahájit opatření proti tomuto jednání. Pokud chcete od kupní smlouvy odstoupit, lze objednávku pokud ještě nebyla odeslána stornovat. Vždy je časová prodleva mezi objednáním a odesláním balíku. Další možnost je, zásilku převzít a zboží nám vrátit ve 14 denní lhůtě.
Nevyzvedne-li zákazník objednávku zaslanou na dobírku (veškeré argumentace nepřevzetí zásilky typu „neobdržení oznámení o doručení“ aj. jsou brány jako zcela účelové), je zákazník povinen uhradit vzniklé náklady na odeslání zboží, manipulační poplatek (tzv. smluvní pokutu), jejíž výše je 110,- Kč. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši 110,-Kč. 2. Platební informace potřebné k úhradě sankce budou zákazníkovi zaslány elektronickou formou. 3. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené náklady a smluvní pokuty), budou vymáhány včetně veškerých nákladů s tímto spojených (např. telefonické a administrativní náklady, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti ,atd.) 4. Při objednávce je zákazník povinen uvádět pravdivé údaje o své osobě. V případě lživě uvedeného jména či adresy, na níž bude doručeno zboží, které se posléze vrátí prodejci zpět (týká se i nezaplacení částky za zboží na účet prodejce), bude daná osoba vyhledána dle IP adresy a dluh bude kompletně vymáhán.

XIII.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Zákazník uděluje prodávajícímu souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování osobních údajů, které mohou být zákazníkem prodávajícímu sděleny v souvislosti s objednávkou zboží. 2. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. 3. Prodejce si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

další informace o zpracování a nakládání s osobními údají neleznete v dokumentu Zásady ochrany OÚ a GDPR

XIV.
ZÁRUKA
1.Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Vzhledem k povaze nabízeného zboží na eshopu se tato lhůta vztahuje na veškeré zboží s výjimkou pražené kávy, jejíž doba trvanlivosti je vždy vyznačena na balení.

XIV.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE
1. Zákazníkům doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu zákazníkem, zákazník souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. 2. V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 3.Pokud se na výrobku během záruční doby projevý závada , je nutné zboží ihned reklamovat. Nejprve kontaktujte prodejce a to na emailem na info@alacoffee.cz a zde Vám bude sdělen další postup při reklamaci. Pokud se nedomluvíte jinak , bude zákazník vyzvám k odeslání vadného zboží prodejci . Reklamace bude vyřešena do 30dnů od obdržení výrobku. 4. Pokud bude reklamace uznána , bude produkt opraven , v případě bude-li se jednat o vadu opravitelnou. Bude-li se jednat o vadu neopravitelnou, bude výrobek vyměněn za nový. V případě kávy bude zasláno nové zboží , popř. vrácena kupní cena.

XV.
Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost
1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.alacoffee.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.alacoffee.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel. 2. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu www.alacoffee.cz , jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

Fakturační údaje:
Ala Coffee s.r.o.
Českomoravská 1181/23
190 00 Praha 9
IČ: 28060881
DIČ : CZ28060881
Bankovní účty:
Platby v rámci České republiky:
115-2243800247/0100
Platby v rámci EU:
115-2436070287/0100